Verksamhetsplan och stadgar

Verksamhetsplan och stadgar

HFS-nätverkets verksamhet regleras av nätverkets stadgar och beskrivs i en årlig verksamhetsplan. Därutöver har HFS-nätverket en kommunikationsplan och olika handlingsplaner, för sekretariatet och för nätverkets temagrupper. De senare återfinns på respektive temagrupps egen sida på denna webbplats.

HFS stadgar reviderades senast vid årsmötet i mars 2015.

Nätverket har genom åren främst varit finansierat via medlemsavgifter, men har också haft olika externa stöd, tex tidigare via SKL (Sveriges Kommuner och landsting). För närvarande har nätverket stöd ifrån Landstinget i Östergötland, där HFS-sekretariatet är beläget, samt ett treårigt stöd från Socialstyrelsen/Socialdepartementet. Angående det senare återfinns här Socialstyrelsens rapport (HFS – redovisning av statsbidrag 2008 och 2009) samt rapport från 2011.