Relaterade länkar

Alkoholhjälpen
alkoholhjalpen.se
Självhjälp på Internet

Alkohollinjen
Internet: www.alkohollinjen.se
Telefon: 020-84 44 48 (stöd via telefon)

Alkoholprofilen
alkoholprofilen.se
Screening på Internet

1177
www.1177.se – Drick sundare.

Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN)
www.can.se – Intressant information om ANDT-frågor, undersökningar bland skolelever och vuxna m.m.

Anhörigstödet
Anhörigstödet – en sida för dig som har en anhörig med någon typ av beroendeproblem.