Relaterade länkar – tobak

Tobaksfakta.se En stor kunskapsbank om tobak som tillhandahåller både patientorienterad kunskap och vetenskapliga artiklar.

WHO Framework Convention on Tobacco Control

SLUTA-RÖKA-LINJEN

Psykologer mot Tobak

Sveriges Kommuner och Landsting

Läkare mot Tobak

ENSH Global Network for Tobacco Free Health Care Services

Statens folkhälsoinstitut

Socialstyrelsen

Nygjord film om att sluta röka, producerad av Västra Götalandsregionen

Starkt samband mellan alkohol, rökning och cannabis bland unga

Experiences of Working with the Tobacco Issue in the Context of Health Promoting Hospitals and Health Services: A Qualitative Study. Siw Carlfjord, Margareta Kristenson and Malou Lindberg

På väg mot ett tobaksfritt landsting – rapport FHI

Dokumentation från LUFT-konferensen, nationell konferens om prevention, avvänjning och tillsyn inom tobaksområdet i Visby 15–16 september 2011.