Relaterade länkar

Diverse länkar
www.healthdesign.org/

www.vardbyggnad.se

Litteraturtips

Chalmers arkitekturutbildning, här kan man även beställa boken ”Evidensbas för vårdens arkitektur 1.0” skriven av Roger Ulrich.

Health care design magazine.

Vårdmiljöns betydelse, red. Helle Wijk, 2014.

Hur påverkas vårdmiljön av konst? Utdrag ur enkätundersökning från 17 vårdinrättningar i Region Skåne, 2007.

Estetikens och miljöns betydelse inom vården, en litteraturstudie av Linnea Granberg och Sofia Smeds, 2011.

Konsten att skapa omsorg. En fallstudie av Skandioklinikenoch arbetet med den konstnärliga gestaltningen, av Pamela Schultz, 2014.

Naturupplevelsens betydelse i vården. En studie på en kvinnoklinik vid ett svenskt centralsjukhus, del II, av Lalla Thord och Ingrid Ainalem, 2014.

Konstnärlig gestaltning i en vårdmiljö. Den konstnärliga processen under ett nybyggnadsprojekt på kvinnokliniken vid UMAS, av Katrin Ingelstedt, 2007.

Vändpunkt – Förslag om kultur och hälsa i nordisk samverkan. En kartläggning och analys av behovet av samarbete inom Norden, av Kjell Austin, 2014.