Psykisk hälsa

Temagruppens syfte

  • Öka kunskapen om psykisk hälsa i hälso- och sjukvården.
  • Samla in och sprida kunskap och metoder för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland patienter, medarbetare oh befolkning.