Litteraturtips

Litteraturtips

Orden som läker: kommunikation och möten i vård och terapi. Björn Enqvist och Karin Bengtsson (2005).

Patient–läkarrelationen – Läkekonst på vetenskaplig grund. Jan Otto Ottosson. SBU- rapport 144, (1999).

Tillit som bot. Lisbet Sachs (2004).

Det kognitiva samtalet i vården. Giacomo d ´Elia Liehr P, Meininger J C, Mueller W, Chandler S P, Chan W (1997).

The Innovator’s Prescription: A Disruptive Solution for Health Care. Clayton M. Christensen, Jerome H. Grossman M.D. och Jason Hwang M.D. (2009).

The Anatomy of Hope: How People Prevail in the Face of Illness. Jerome Groopman (2005).

Let Patients Help! A patient engagement handbook. ”e-Patient Dave” deBronkart med Danny Sands och introduktion av Eric Topol (2013).