Historik

2013
Tillsammans med temagrupperna Fysisk aktivitet, Matvanor och Tobaksprevention har temagruppen Alkoholprevention hjälpt till att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder avseende riskbruk av alkohol, tobaksbruk, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Detta genom att ha:

samarbetat med Socialstyrelsen och SKL i form av planering för ett gemensamt symposium på den internationella HPH-konferensen i Barcelona, april 2014.
deltagit i Socialstyrelsens referensgrupp för implementering av nationella riktlinjer avseende levnadsvanor.
spridit patientbroschyren ”Testa dina levnadsvanor”. Som en del i samarbetet med ”levnadsvaneprojektet” används broschyren även av vårdyrkesprofessionerna. Finns framtagen i digitaliserad form exempelvis i Uppsala läns landsting.
tagit fram inspirationsfilmer om levnadsvanor som används bland medlemmarna för att lyfta frågor om levnadsvanor i konsultationen.
spridning av Matwebben som innehåller bl.a. rubriken ”Vad vet vi om vilken mat som är hälsosam”.
medverkat vid internationella HPH-konferensen i Göteborg.
Presenterat och diskuterat resultaten från den nationella alkoholscreeningdagen (november 2012) vid temadagen ”Patientens alkoholvanor – väl värda att uppmärksamma inom hälso- och sjukvården”, 2 oktober 2013.

2012
Temagruppen har varit drivande i genomförandet av den nationella uppmärksamhetsveckan om alkohol (v. 45) med bland annat en nationell alkoholscreeningsdag och andra aktiviteter inom hälso- och sjukvården i samarbete med FHI och flera olika regionala och lokala aktörer. Totalt medverkade 18 vårdorganisationer i screeningen och över 6000 enkäter besvarades. Resultatet presenteras 2013.