Historik – PH

2013
Planering för temadag om psykisk hälsa ”Får själen plats i kroppen” med inriktning att nå personal inom somatisk vård, jan 2014 om. Marknadsfört den Suicidpreventiva dagen, den 10 september. Medverkat på årets Bok- och biblioteksmässan, i Göteborg samt påbörjat diskussion om former för hur WHO:s ”Mental Health Day” ska uppmärksammas.

2012
Uppmärksammat den Suicidpreventiva dagen den 10 september samt rapporterat om det arrangemang som genomfördes på några orter i landet, se HFS webbplats. Temagruppen var representerad på årets Bok- och biblioteksmässan i Göteborg samt har utvärderat sitt deltagande på mässan. Under året har även planering inför HFS´ temadag den 11 mars 2013 genomförts, i samarbete med temagrupp Hälsofrämjande förhållningssätt.