Historik – matvanor

2013
Tillsammans med temagrupperna Alkoholprevention, Fysisk aktivitet och Tobaksprevention har temagruppen Matvanor hjälpt till att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder avseende ohälsosamma matvanor, riskbruk av otillräcklig fysisk aktivitet, alkohol och tobaksbruk. Detta genom att ha:

samarbetat med Socialstyrelsen och SKL i form av planering för ett gemensamt symposium på den internationella HPH-konferensen i Barcelona, april 2014.
deltagit i Socialstyrelsens referensgrupp för implementering av nationella riktlinjer avseende levnadsvanor.
spridit patientbroschyren ”Testa dina levnadsvanor”. Som en del i samarbetet med ”levnadsvaneprojektet” används broschyren även av vårdyrkesprofessionerna. Finns framtagen i digitaliserad form exempelvis i Uppsala läns landsting.
tagit fram inspirationsfilmer om levnadsvanor som används bland medlemmarna för att lyfta frågor om levnadsvanor i konsultationen.
spridning av Matwebben som innehåller bl.a. rubriken ”Vad vet vi om vilken mat som är hälsosam”.
medverkat vid internationella HPH-konferensen i Göteborg.
Samverkansprojekt tillsammans med Livsmedelsverket (SLV) där diskussion förts om kriterier och indikatorer för mat samt måltider på sjukhus. I arbetet har HFS temagrupp bidragit med verklighetsförankring, kompetens och erfarenhet från arbetet på sjukhus. Diskussion har även förts kring hur man kan arbeta med implementering av matdelen i Socialstyrelsens (SoS) riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, SoS webutbildning om mat samt vilka kompetenskrav som behövs för att hålla ett kvalificerat rådgivande samtal.

2012
Planering och genomförande av temadag om matvanor i mars 2012 (se filmer på HFS webb). Samarbete med Socialstyrelsen och Livsmedelsverket har påbörjats. Samarbete med näringsfysiolog, Ingrid Larsson, i framtagandet av matwebben.