Historik – HP

2013
Foldern ”Hälsofrämjande primärvård – Ett verktyg som stöd för utveckling av primärvården” har tagits fram för kriterier och frågeställningar för en hälsofrämjande primärvård. Den har tryckts i 2000 exemplar, spreds på medicinska riksstämman och har dessutom fördelats till nätverkets medlemmar. Foldern kommer bl.a. att användas som verktyg inom konceptet ”Kollegial granskning/kollegialt lärande” på vårdcentraler i Jönköping och Dalarna.

2012
Vidareutveckling av kriterier för en hälsofrämjande primärvård. Ett 50-tal ”provexemplar” med kriterier och frågeställningar i form av en folder har tagits fram. Syftet med foldern är att den ska användas som ett verktyg i den lokala verksamhetsutvecklingen mot en hälsoinriktning men kan även användas som inspiration i revideringen av regelböckerna.