Historik – HFF

2014

Att styra och leda mot hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 13 maj 2014
Forskning visar att bemötande är avgörande för vårdens resultat. Det gäller både för patientens välmående och hur snabbt man blir återställd från sin sjukdom. För att bättre tillämpa denna kunskap diskuterades hur vi bäst styr och leder mot en hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Till bildspel.
2013
Stödja kunskaps- och kompetensutveckling om hälsofrämjande möten i vården samt vidareutveckla och sprida detta.

Två välbesökta temadagar i Stockholm om Hälsofrämjande möten i vården, ”Mötets betydelse för hälsan”, den 11 mars 2013, och ”Mötets betydelse för patientens hälsa och läkeprocess”, den 3 dec 2013. Påbörjad planering för gemensam nationell konferens (maj 2014) med tema ”Att styra och leda mot en hälsofrämjande hälso- och sjukvård” i samarbete med Socialstyrelsen och SKL.
För vidare information om varje föreläsning gå till presentationer.
Uppdatering och utveckling av webbmaterialet ”Hälsofrämjande möten”.

Antologin ”Hälsofrämjande möten – Från barnhälsovård till palliativ vård” har använts som arbetsmaterial för att öka kunskap i området.

Diskussion och erfarenhetsutbyte sker i nätverket, kring hur man kan implementera och utveckla det hälsofrämjande förhållningssättet i respektive medlemsorganisation.
2012
Diskussion och erfarenhetsutbyte inom gruppen, kring hur man kan implementera och utveckla det hälsofrämjande förhållningssättet på hemmaplan. HFS’ webbaserade läromaterial om hälsofrämjande möten i vården har under året uppdaterats och utvecklats ytterligare. Materialet har testats inom ett antal landsting. Temagruppen har också under året planerat för HFS´ temadag den 11 mars 2013 som kommer att handla om hälsofrämjande möten i vården.