Historik (HFA)

2013
Sprida erfarenhetsbaserade modeller/verktygslådor för den hälsofrämjande arbetsplatsen.

Fokus under året har varit att utbyta kunskap, erfarenheter, goda exempel samt inhämta ny kunskap. Olika verktygslådor för hälsofrämjande arbete har diskuterats. Fortsatt utvecklingen av vår broschyr för en hälsofrämjande arbetsplats samt inventering av hur vi kan arbeta med hälsoinspiratörsverksamhet.
2012
Framtagen modell för en hälsofrämjande arbetsplats har spridits till såväl chefer som medarbetare på hemmaplan. Goda exempel från medlemsorganisationerna har spridits inom nätverket via nätverkets webbplats. Likabehandlingsplaner har aktualiserats.