Hälsofrämjande vårdmiljö

Temagruppens syfte
Samla och tillgängliggöra kunskap om hälsofrämjande vårdmiljöer för medlemsorganisationerna, vårdmiljöns betydelse för hälsan och arbeta för att driva utvecklingen framåt inom området.