Hälsofrämjande förhållningssätt

Temagruppens syfte
Att sammanställa och sprida aktuella kunskaper och metoder om det personcentrerade och hälsofrämjande mötet i hälso- och sjukvården.
Hälsofrämjande förhållningssätt, personcentrerad vård, patientcentrerad vård och värdefull vård. Vad innebär de och vad har de gemensamt?

Ett hälsofrämjande förhållningssätt har flera delar och gränsar till flera andra begrepp. Temagruppen arbetar för att tydliggöra hur dessa begrepp hänger samman och hur olika metoder kan stimulera till hälsofrämjande möten i vården.

Man kan se dem som flera sätt att beskriva en grund för att nå ett gemensamt mål om en god hälsa och vård på lika villkor för alla.

Begreppet personcentrerad vård används för att synliggöra att patienten är en person, som större delen av sitt liv lever utanför hälso- och sjukvården. Personcentrering är en vidareutveckling av begreppet patientcentrerad vård och påminner oss om att personen all­tid har en unik livssituation med närstående, vardagsliv, vilja och idéer om hur vården bäst ska utformas. Personcentrerad vård bygger på ett part­nerskap mellan personen i fråga och de pro­fessioner som hen möter i hälso- och sjuk­vården.

Hälsofrämjande möten stärker patientens upplevda hälsa och välbefinnande genom att lyfta fram patientens egna mål och ge kraft att tro på den egna förmågan. Att se till en persons välbefin­nande i ett större perspektiv är särskilt viktigt för dem som drabbats av kronisk sjukdom då det är viktigt att ge stöd och använda personens egna resurser.

Tilltro till egen förmåga och känsla av samman­hang är viktiga för att stärka välbefinnande och livskvalitet. Men de påverkar också kroppens motståndkraft. Forskning kan i dag visa att våra känslor och tankar påverkar kroppens centrala skyddssystem.

I praktiken innebär det att vi kan bidra till att stärka människors upplevda välbefinnande – till exempel genom att se till deras livskvalitet och funktion i vardagen – och på så sätt förbättra motståndskraft och läkeförmåga.