Hälsofrämjande arbetsplats

Hälsofrämjande arbetsplats (HFA)

För att Hälso- och sjukvården ska bidra till en bättre hälsa är det viktigt att medarbetare själva upplever att de arbetar på en hälsofrämjande arbetsplats. Foto: Patrik Degerman.

Det hälsofrämjande arbetet utgår från en helhetssyn på faktorer som skapar god hälsa på individ-, grupp- och organisationsnivå. Med kunskap om dessa och stöd av olika verktyg och aktiviteter skapas förutsättningar för arbetsplatser. Den enskilde medarbetaren kan också inspireras till goda hälsorelaterade vanor. Gruppens definition på en hälsofrämjande arbetsplats: ”Hälsofrämjande arbetsplatser har förmåga att fokusera på god hälsa, att förebygga ohälsa samt att stödja tidig återgång i arbete efter sjukdom, på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå.”

Gruppens uppgift är att samla och sprida kunskap och goda idéer om utveckling av hälsofrämjande arbetsplatser, främst i nätverket men också via andra aktörer i hälso- och sjukvården. Vi vill skapa en modell för den hälsofrämjande arbetsplatsen och ge praktiska tips och verktyg för tillämpning av modellen.