Fysisk aktivitet

Temagruppens syfte

  • Ge medlemsorganisationerna ökad kunskap om fysiska aktivitetens betydelse i hälsofrämjande, preventivt och behandlande syfte.
  • Att följa och delta i metodutvecklingen för Fysisk aktivitet på Recept (FaR) samt att sprida detta till medlemsorganisationerna.
  • Att bevaka och samarbeta med övriga aktörer när det gäller FaR såsom Folkhälsomyndigheten, Yrkesföreningen för fysisk aktivitet (YFA) m.fl.
  • Att utöka samarbetet med de olika temagrupperna.