ENSH

ENSH

På den här sidan presenteras aktuella händelser och nyheter ifrån det internationella nätverket ENSH (Global network for tobacco free health care services).
Om du vill veta mer eller har frågor kring ENSH är du välkommen att kontakta HFS koordinator Elin Lingman på elin.lingman@vgregion.se
ENSH Global – 3-års strategi
ENSH Global lanserade den 1 januari 2016 den 3-års strategi som utvecklats för att vägleda och stödja ENSH-Globals framsteg under de kommande åren. Strategin innehåller tydliga prioriteringar, mål som ska uppnås och åtgärder som ska vidtas. Strategin syftar till att ”ge vård av god kvalitet i förhållande till tobak för varje patient, varje gång och överallt”.

ENSH-kod för rökfritt sjukhus
Det kan vara svårt att veta vad som är lämpligast att börja med för att skapa ett tobaksfritt campus. ENSH har tagit fram koder som ska visa ett strukturerat sätt att arbeta för att uppnå ett rökfritt campus. Nu omarbetas materialet för att gälla tobak i alla dess former.

 1. Engagera beslutsfattarna. Informera all personal och patienter.
 2. Tillsätt en arbetsgrupp. Skapa en strategi och koordinera genomförandet.
 3. Skapa en plan för utbildning av personalen i hur man bemöter rökare.
 4. Skapa rökavvänjningsstöd för patienter och personal med uppföljningsmöjligheter i öppen vård.
 5. Bestäm var rökning ska vara tillåten, så att mottagningar och vårdavdelningar inte störs.
 6. Ordna tydlig skyltning.
 7. Avlägsna saker som kan locka till rökning, t ex askkoppar
 8. Förnya och bredda informationen för att hålla intresset och engagemanget uppe.
 9. Tillförsäkra kontinuerlig uppföljning och utvärdering.
 10. Övertyga först, tvinga bara om nödvändigt.
  Ha tålamod!
  LYCKA TILL!

Under 2014 och 2015 har ENSH skrivit om sina standards och en ny skrift är på väg att träda i kraft. Den stora skillnaden är att nätverket valt att komprimera dokumentet från 10 till 8 standards. För tillfället sitter alla medlemmar och slutjusterar samt översätter till respektive språk. Ett arbete som beräknas vara klart till årsskiftet 2015/2016. Det här innebär att självutvärderingen kommer att ändras till 2016, nätverket är dock mycket angeläget om att det ändå ska var jämförbart med tidigare utvärdering så att varje medlem kan följa sin utveckling.

Under den internationella HPH-konferensen i Oslo i juni 2015 hade ENSH sitt årsmöte. De tre viktigaste notiserna från mötet:

GOLD Forum Processen skjuts upp till 2016/2017 för att möjliggöra övergången till de uppdaterade standardsen.
ENSH-Global Board (2015/2017): Chalom, David [Sverige], Gasser, Rudi [Australien-Victoria], Gunning, Miriam [Irland], Koalick, Susann [Schweiz], Lo, Shu-Ying [Taiwan], López Vega, Daniel J. [Spanien – Andalusien], Munteanu, Ioana [Rumänien]
ENSH:s samordningscenter flyttas till Victoria, Australien. Dr Rudi Gasser har formellt accepterat uppdraget att driva ENSH-Global samordningscenter under de kommande 3 åren.
ENSH-Global aktiviteter 2014/2015 
E-cigarettdeklaration godkändes och undertecknats av ordförandena för ENSH-Global och internationella HPH nätverket.
Förlängning av samförståndsavtalet mellan ENSH-Global och HPH för ytterligare 3 år godkändes i princip av GA medlemmarna i båda nätverken.
Reviderade ENSH-globala standards och kriterier för genomförandet godkändes i omlopp och översättning till lokala språk av medlemmar.