Barn och fysisk aktivitet

Nätverk för barn och fysisk aktivitet
Det finns många aspekter på att främja fysisk aktivitet hos barn och FaR är inte den enda lösningen. Nationellt pågår diskussioner att en del barn som finns inom hälso- och sjukvården skulle vara lämpliga för FaR, medan andra barn med låg fysisk aktivitet som upptäckts inom t.ex. barnhälsovård och skolhälsovård skulle vara aktuella för andra metoder. Detta beskrivs även i en SBU:s rapport ”Metoder att främja fysisk aktivitet”, 2007.

Fler länkar:
Barn idrott och Hälsa/ Svensk förening för fysisk aktivitet och idrott

Rekommendationer FA för skolbarn, Finland 

FaR för barn och ungdomar – temadag i Stockholms läns landsting