Avtal och ersättning

Temagruppens syfte
Att ta fram exempel på uppdrag och ersättningsmodeller inom landstingen som stödjer en hälsoorientering av vården, för spridning inom nätverket.
Temagruppen har ett nära samarbete med indikatorgruppen.