Alkoholprevention

Temagruppens syfte
att ge medlemsorganisationernas vårdpersonal mer kunskap om alkohol och dess påverkan på människan både fysiskt och psykiskt.
att ge medlemsorganisationernas vårdpersonal kunskap om metoder och tillgängliga instrument för att identifiera riskbruk samt metoder och verktyg för att minska riskfylld alkoholkonsumtion.
att uppmuntra medlemsorganisationernas vårdpersonal att bli mera aktiva i alkohol- och hälsopreventivt arbete.