Patientbroschyrer "Testa dina levnadsvanor"

Testa dina levnadsvanor

Nedan finner du patientbroschyren "Testa dina levnadsvanor" alternativt separata A5-kort med en levnadsvana per kort - tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat.

Broschyr Testa dina levnadsvanor

Broschyr

Broschyren innehåller alla fyra levnadsvanorna. Välj nedan vilken variant du vill ha.

  • För utskrift. Passar bäst om du skriver ut i liggande A4-format - dubbelsidigt! Kryssa i under Anpassa: "Vänd längs kortsidan", så kommer utskriften ut rätt!
  • För tryck. Välj denna när du vill trycka på eget tryckeri. Om du vill ha egen logga på, kontakta HFS kommunikatör. Kontaktuppgifter finns här.

Ett A5-kort för varje levnadsvana

Nedan finns de fyra levnadsvanorna för tryck eller för utskrift i din skrivare, med frågor på ena sidan och rekommendationer på baksidan.

Tryckfiler:                                      För utskrift:

  • Tobak                                      Tobak
  • Alkohol                                    Alkohol
  • Fysisk aktivitet                       Fysisk aktivitet
  • Mat                                          Mat

Mat A4 för utskrift

Problem med att skriva ut?

Alla skrivare fungerar olika och det är inte säkert att du får ut utksrifterna rätt på första försöket. Du kan behöva ändra vissa inställningar i dialogrutan "Skriv ut". Tag gärna hjälp av till exempel IT-kunnig hos dig om du är osäker. HFS kommunikatör kan eventuellt också vara behjälplig. Kontaktuppgifter finns här.

Vanliga frågor

Vem betalar för tryckkostnaden?
Det är respektive landsting eller vårdenhet som själv står för tryckkostnaden. HFS står enbart för en mindre initial spridning av nytt tryckt material, om inte annat anges.

För att få ett bra pris per trycksak använder sig fler landsting utav någon form av webbshop eller dylikt för att samla beställningar från landstingets enheter. För att höra hur ert landsting valt att göra - ta kontakt mer er processledare.

Ett undantag är dryckesdagboken som för tillfället finns i lager hos Lovisa och kostnadsfritt kan beställas här.

Får man ha egen logga på HFS-materialet?

Ja. Det landsting eller vårdenhet som vill kan få sin logga på HFS material. Kontakta då HFS kommunikatör, kontaktuppgifter finns här.

För trycksaker med egen logga på får respektive landsting eller vårdenhet alltid själv stå för tryckkostnaden.

Tips om ni väljer att trycka på eget tryckeri
Här får du veta vilket papper du ska välja och hur mycket det kan kosta.

Papper 

Omslag: 250 g, obestruket (passar även för A5-korten)
Inlaga: 150 g, obestruket

Kostnadsindikation

5500 kr, 1000 st (5,50 kr/st)
6850 kr, 2000 st (ca 3,50 kr/st)

Som synes är det ingen stor skillnad i pris att trycka 1000 stycken eller dubbelt så många. Det beror på att startkostnaden är hög oavsett antal. I stället blir styckpriset billigare ju fler man trycker. Försök därför att gå samman flera för att få ett bättre pris.

OBS! Tänk på att priset kan variera mellan olika tryckerier.